Sitemap: http://www.monkeyneedle.com/sitemap.xml
 

公司概覽


公司治理

第八屆黨委:

黨委書(shū)記:馮桂強

黨委委員:薛   岸、孫洪剛、王及源、秦   瑤


第七屆董事會(huì ):

董事長(cháng):馮桂強

董   事:裴小鳳、梁立赫、田   璐、孫亞非

          紀世存、李續昌、白   濤、許   鵬


第七屆監事會(huì ):

監事會(huì )主席:王及源

監   事:王楠楠、程   雷、于   楠


第七屆經(jīng)營(yíng)班子

總經(jīng)理:馮桂強

副總經(jīng)理:薛   岸、孫洪剛


第八屆紀委:

紀委書(shū)記:王及源

紀委委員:王   昇、于   楠